1.4 Kepentingan Kajian

Bahasa mampu berkembang dan mempunyai pengaruh yang amat besar untuk mendorong sesuatu bangsa itu mencapai perubahan, pemodenan, dan kemajuan walaupun bahasa dan budaya bangsa itu sudah mengalami tekanan dan penjajahan (Abd. Rhim Abd. Rashid, 2004). Dapat dilihat bahawa bahasa memainkan peranan yang penting dalam pembangunan masyar kat. justeru, kajian dialek juga mempunyai beberapa kepentingan yang dapat digarap dengan adanya kajian-kajian dan penelitian terhadap bahasa-bahasa ini.

Salah satunya adalah memberi ilmu dan pengetahuan kepada orang ramai tentang bentuk-bentuk bahasa dan dialek yang terdapay di Malaysia dan seantero dunia. Selain itu, kajian-kajian bahasa juga akan dapat menentu dan mengumpulkan rumpun-rumpun yang sama dalam sistem bahasa ini. sebagai contoh, bahasa Melayu tergolong di dalam bahasa Austronesia (Zulkifli Osman, 2003).

selain itu, dalam mewujudkan keharmonian sesebuah masyarakat, institusi, atau negara, kita perlu mempelajari cara dan adat seseorang. Dengan bahasa yang dituturkan, kita dapat meneliti serba sedikit bagaimana cara kehidupan dan pergaulan masyarakat tersebut. Dengan itu, tidak akan timbul masalah atau perbalahan apabila dua orang atau lebih ingin berkomunikasi sesama suku kaum yang berbeza agama atau penempatan.

kajian bahasa juga mengelakkan salah faham sesama komunikator apabila masing-masing faham dan mengerti makna dan konteks sesuatu perkataan itu perlu digunakan. Dengan itu boleh mengelakkan kesalahan tatabahasa dan sebagainya semasa pertuturan atau penulisan.

Dengan kajian ini diharap dapat menyampaikan kepentingan-kepentingan kajian seperti ini tidak kira kajian lampau, masa kini, atau yang akan datang.

Advertisements
Categories: 1.0 Pengenalan | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “1.4 Kepentingan Kajian

  1. Kajian sebegini memang wajar diteruskan dari masa ke masa..

  2. Al Amin

    TERBAIK LAAA ,,,

Feel Free to Comment :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: