3.4 Maklumat Kepustakaan

Selain bersandar kepada maklumat video dan perisian AntCont, , penulis juga membuat rujukan kepustakaan bagi mendapatkan maklumat yang perlu bagi melengkapkan informasi kajian ini. Penulis telah membuat rujukan daripada buku-buku ilmiah, jurnal, dan kamus. bahan-bahan ini digunakan kerana bersesuaian dengan maklumat yang ingin dicari. Antara bahan-bahan yang telah digunakan ialah :

  • Arbak Othman. 1994. Kamus Bahasa Melayu. Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. Kuala Lumpur
  • Kamaruddin Sulaiman. 2002. Menyingkap Kemajuan Dan Perkembangan Sosiolinguistik. Dewan Bahasa Mac.
  • New Oxford Dictionary. 2003. Oxford University Press. Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.
  • Teo Kok Siong. 1995. Bahasa Dan Masyarakat: Dua Entiti Yang Kompleks. Pelita Bahasa November.
  • Nur Hashimah Jalaluddin. 2007. Asas Fonetik. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.
Advertisements
Categories: 3.0 Metodologi Kajian | Leave a comment

Post navigation

Feel Free to Comment :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: