Rumusan dan Penutup

Berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan, ternyata perisian-perisian komputer banyak membantu dan memudahkan perjalanan kajian. Antara perisian yang ada termasuklah :

1. AntConc yang membantu menganalisis kekerapan dan bentuk-bentuk ayat dalam suatu teks

2. Google translate yang mempunyai banyak kemudahan yang disediakan seperti kemudahan mendengar bunyi sebutan perkataan dan pemaparan sensa-sensa perkataan

3. Survey Monkey yang memudahkan membuat soal selidik danmembantu mendapatkan lebih ramai responden dengan cara yang lebih mudah dan

4. Akhir sekali, wordpress yang sangat membantu dalam memaparkan data dan analisis kajian serta berkongsi dengan orang lain yang memerlukan.

Walaupun terdapat beberapa kekurangan pada perisian-perisian ini, namun jika digunakan dengan cara yang betul, ianya akan memudahkan kerja dan kajian yang dilakukan.

Contohnya seperti Google Translate, kita tidak boleh hanya bergantung sepenuhnya kepada perisian itu kerana terjemahan yang dilakukan tidak mengikut norma-norma sosial dan budaya masyarakat bahasa terjemahan. Kita masih boleh menggunakan kamus untuk menyempurnakan terjemahan yang dilakukan.

Jika dilihat, analisis data yang dibuat banyak dipaparkan dalam bentuk jadual. Hal ini adalah bagi memudahkan pemahaman dan memudahkan khalayak melihat data-data yang terlibat.

Akhir sekali, ribuan terima kasih diucapkan kepada pensyarah yang memperkenal dan mengajarkan kepada kami pelajar-pelajar Aplikasi Komputer dalam Kajian Linguistik tentang semua perisian-perisian ini iaitu Dr. Zulkifli Ahmad. Sekali lagi, terima kasih saya ucapkan. Begitu juga kepada rakan-rakan yang juga banyak membantu dan memberi sumbang saran.

Diharapkan blog ini memudahkan dan memberi manfaat yang berguna buat saudara di luar sana yang memerlukan informasi mengenai hal-hal linguistik. Terima kasih.

Advertisements
Categories: Penutup, Uncategorized | 1 Comment

Kemudahan WordPress yang Disediakan untuk Membentangkan Hasil Tugasan dalam Kajian Linguistik

Kajian yang dilakukan telah dibentang dan dipaparkan dalam WordPress ini. WordPress adalah satu laman yang memudahkan pelajar seperti kami dan mungkin juga pengkaji-pengkaji yang ingin memaparkan data kajian mereka. Antara kemudahan WordPress adalah :

1. Menjimatkan kos

2. Membolehkan lebih ramai orang mengetahui tentang subjek yang dipaparkan, tidak kira daripada mana-mana sahaja

3. Boleh menyebarkan maklumat dengan lebih cepat

4. Mudah untuk mengedit mana-mana bahagian yang perlu diedit, diperbetul, atau ditambah.

5. Ada kategori yang memudahkan pembaca meneliti isi kandungan blog mengikut subjek atau topik berkaitan

6. Boleh mengetahui penilaian orang lain terhadap catatan (post) yang dipaparkan dengan adanya ‘ratings’ sama ada di atas atau bawah setiap catatan (post)

7. Boleh berkongsi catatan kepada laman yang lain seperti facebook, twitter, atau blog-blog lain supaya dapat meluaskan lagi pembacaan kepada lebih ramai orang

Categories: Projek 3 | 1 Comment

Kemudahan Google Translate yang Disediakan untuk Menjalankan Kajian Korpus

Perisian Google Translate boleh membantu dalam menjalankan kajian korpus. Antara kemudahan perisian ini
ialah :

1. Membantu mendapatkan makna perkataan yang tidak diketahui mengikut bahasa yang dikehendaki

– contoh terjemahan –

2. Boleh mendapatkan sensa-sensa (sinonim) yang berkaitan dengan perkataan yang diterjemahkan

– klik pada terjemahan perkataan untuk melihat sensa –

3. Boleh merakam dan mendengar sebutan perkataan yang dipilih

– klik pada simbol pembesar suara di sebelah kiri untuk merakan sebutan dan yang di sebelah kanan untuk mendengar sebutan –

4. Terdapat papan kekunci maya yang boleh digunakan bersesuaian dengan bentuk-bentuk huruf (bentuk fonetik) bagi bahasa yang dipilih

– klik pada simbol papan kekunci untuk menggunakan papan kekunci maya –

5. Boleh memuat naik fail-fail daripada komputer atau laptop untuk diterjemah.

– masukkan fail dan pilih bahasa asal dan  terjemahan –

terjemahan teks akan dipaparkan seperti di atas

Categories: Projek 3 | 3 Comments

Kemudahan AntCont yang Disediakan untuk Menjalankan Kajian Korpus

Antara kegunaan AntCont yang boleh dimanfaatkan adalah :

1. Melihat kekerapan penggunaan perkataan yang terdapat dalam sesuatu petikan yang dipilih

2. Membantu mengenalpasti bentuk-bentuk sintaksis ayat

3. Mengenal pasti jenis-jenis perkataan (cth: kata kerja, kata nama, dll) yang boleh mengikuti atau mendahului sesuatu perkataan lain dalam ayat

 

Categories: Projek 3 | 1 Comment

Kemudahan ‘Survey Monkey’ yang Disediakan untuk Mengendalikan Soal-Selidik untuk Kajian Linguistik

Bagi menjalankan soal selidik untuk mendapatkan data untuk kajian penukaran kod dalam drama, pengkaji telah menggunakan kemudahan survey monkey yang disediakan di laman sesawang. Kemudahan ini banyak membantu dan memudahkan pengkaji dalam menjalankan kajian dan analisis soal selidik. Antara kemudahan yang disediakan bersama survey monkey ini adalah :

1. Mudah dalam menentukan jenis jawapan yang sesuai untuk setiap soalan

2. Menjimatkan kos dan masa

3. Mudah mendapatkan responden yang ramai

4. Menjadikan soal selidik lebih menarik dengan adanya tema yang pelbagai, justeru menjadikan respnden selesa untuk menjawab soalan

5. Boleh menetapkan bilangan maksimum dan minimum jawapan yang perlu diberikan pada satu-satu soalan

6. Boleh melihat keputusan keseluruhan survey pada bahagian analisis keputusan (view summary) daripada segi bilangan responden dan juga peratusannya

7. Selain keputusan keseluruhan, boleh juga melihat jawapan survey satu per satu di bahagian ‘browse response’

Categories: Projek 3 | 1 Comment

10 Kesilapan Google Translate dalam Terjemahan Teks ‘I Have A Dream’

Berikut merupakan antara kesalahan-kesalahan yang dikenal pasti dalam terjemahan oleh Google Translate.

_____________________________________________________________________________________________

1. Terdapat perkataan-perkataan yang tidak diterjemh langsung ke dalam bahasa Melayu

KEDUDUKAN DALAM TEKS

TERJEMAHAN GOOGLE

TERJEMAHAN SEBENAR

Tajuk

Saya Have A Dream

Saya Ada Impian

Perenggan 2

Lima tahun skor yang lalu

Seratus tahun yang lau

Perenggan 2

Dekri yang bersejarah ini datang sebagai cahaya beacon besar harapan kepada berjuta-juta hamba Negro

Dekri yang bermakna ini telah menjadi cahaya harapan buat berjuta-juta hamba Negro

Perenggan 3

Kehidupan yang Negro masih sedih melumpuhkan oleh manacles pengasingan

Kehidupan Negro masih lagi dilumpuh dan dibelenggu diskriminasi

Perenggan 4

“Life, Liberty dan mencari Kebahagiaan.”

Kehidupan, Kebebasan, dan Kebahagiaan.”

Perenggan 6

Ia akan menjadi satu fatal untuk negara terlepas pandang yang mendesak ketika ini

Ini akan menjadi satu kecelakaan jika negara mengabaikan keterdesakan ini

Perenggan 6

Whirlwinds pemberontakan akan terus menggoncang asas negra kita sehingga hari cerah keadilan muncul

Pusaran penentangan akan terus menggegarkan asas negara kita sehinggalah sinar keadilan muncul.

Perenggan 8

Dan mereka telah datang untuk menyedari bahawa kebebasan mereka dileraikan freedom.

Dan mereka telah datang apabila menyedari bahawa kebebasan mereka tidak terlepas daripada kebebasan kita

Perenggan 9

“Untuk Whites Hanya”

‘untuk orang kulit putih sahaja’

Perenggan 22

kita akan dapat untuk mengubah discords perpecahan

yang jangling negara kita kepada satu simfoni indah persaudaraan

kita akan dapat mengubah bunyi perpecahan yang berbunyi di negara kita kepada satu simfoni persaudaraan yang indah.

.

2. Kesalahan-kesalahan terjemahan juga dapat dilihat daripada kesalahan makna sesuatu perkataan itu

KEDUDUKAN DALAM TEKS

TERJEMAHAN GOOGLE

TERJEMAHAN SEBENAR

Perenggan 1

apa yang akan turun dalam sejarah sebagai demonstrasi yang terbesar bagi kebebasan dalam sejarah negara kita

dalam sesuatu yang bakal menjadi demonstrasi kebebasan terbesar dalam sejarah negara kita.

Perenggan 5

Sekarang adalah masa untuk membuat sebenar janji-janji demokrasi.

Kini adalah masa untuk merealisasikan janji-janji demokrasi ini

Perenggan 5

Sekarang adalah masa untuk membuat keadilan realiti untuk semua kanak-kanak Tuhan.

Masa untuk merealisasikan keadilan untuk semua anak-anak tuhan.

Perenggan 6

Negro diperlukan untuk mengeluarkan isi hati

Negro akan menyuarakan isi hati

Perenggan 9

Dan seperti yang kita berjalan

Sedang kita melangkah

Perenggan 9

Apabila anda akan berpuas hati?”

‘’Bilakah kita akan berpuas hati?

Perenggan 9

Kita tidak boleh akan berpuas hati selama sebagai 1 Negro di Mississippi

Kita tidak akan berpuas hati selagi negro di Misissipi

Perenggan 9

keadilan bergolek seperti air

kebenaran mengalir seperti air

Perenggan 19

lelaki sedikit hitam dan gadis hitam akan menjadi dapat berganding bahu

 kanak-kanak lelaki dan perempuan berkulit hitam dapat berganding bahu

Perenggan 22

 Dengan iman ini

Dengan keyakinan ini

.

3. Selain itu, terdapat juga kesalahan-kesalahan daripada aspek sintaksis, iaitu kesalahan susunan ayat. Kebanyakan ayat yang diterjemah mengikut sintaksis bahasa Inggeris sedangkan ia sepatutnya diterjemah dengan sintaksis bahasa Melayu

KEDUDUKAN DALAM TEKS

TERJEMAHAN GOOGLE

TERJEMAHAN SEBENAR

Perenggan 2

menamatkan malam lama ditawan mereka

mengakhiri malam mereka yang panjang sebagai tawanan.

Perenggan 8

Kita selama-lamanya mesti menjalankan perjuangan kita pada satah maruah dan disiplin yang tinggi.

Kita mesti menjalankan perjuangan kita pada satah maruah dan disiplin yang tinggi selama-lamanya

Perenggan 22

 ini adalah iman bahawa saya boleh pergi ke Selatan dengan

ini adalah keyakinan yang akan saya bawa bersama ke Selatan

Perenggan 30

apabila kita biarkan ia cincin dari kampung setiap dan perkampungan desa setiap, dari negeri setiap dan tiap-tiap negeri

apabila kita membiarkan kebebasan berleluasa, apabila dibiarkan kebebasan di setiap kampung dan setiap desa, setiap bandar dan tiap-tiap negeri

.

4. Kesalahan morfologi dapat dilihat dalam terjemahan imbuhan yang salah. Antaranya seperti :

KEDUDUKAN DALAM TEKS

TERJEMAHAN GOOGLE

TERJEMAHAN SEBENAR

Perenggan 3

Kehidupan yang Negro masih sedih melumpuhkan oleh manacles pengasingan

Kehidupan Negro masih lagi dilumpuhkan dan dibelenggu diskriminasi

Perenggan 5

Amerika telah diberikan rakyat Negro cek kosong

Amerika telah memberikan rakyat Negro cek kosong

Perenggan 6

Ini musim panas yang panas terik rasa tidak puas hati yang sah Negro tidak akan meluluskan sehingga musim luruh yang menyegarkan kebebasan dan kesaksamaan

Musim panas yang terik dengan rasa tidak puas hati ini takkan tamat sehingga musim luruh kebebasan dan kesaksamaan yang menyegarkan

Perenggan 10

penderitaan yang belum diperolehi adalah penebusan.

Penderitaan yang belum diperolehi boleh ditebus.

 

Categories: Projek 3 | 4 Comments

Terjemahan Teks Ucapan ‘I Have A Dream’ – Martin Luther King

TEKS ASAL

I Have A Dream – Martin Luther King Jr.
As pronounced to the march on Washington, DC, 28 August 1963.

1.
I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation.

2.
Five score years ago, a great American, in whose symbolic shadow we stand today, signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had beenseared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity.

3.
But one hundred years later, the Negro still is not free. One hundred years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. One hundred years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. One hundred years later, the Negro is still languished in the corners of American society and finds himself an exile in his own land. And so we’ve come here today to dramatize a shameful condition.

4.
In a sense we’ve come to our nation’s capital to cash a check. When the architects of our republic wrote the magnificent words of the constitution and the Declaration of Independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir. This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed the “unalienable Rights” of “Life, Liberty and the pursuit of Happiness.”

5.
It is obvious today that America has defaulted on this promissory note, insofar as her citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked “insufficient funds.” But we refuse to believe that the bank of justice is bankrupt. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation. And so, we’ve come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of Now. This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism. Now is the time to make real the promises of democracy. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. Now is the time to make justice a reality for all of God’s children.

6.
It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment. This sweltering summer of the Negro’slegitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. Nineteen sixty-three is not an end, but a beginning. And those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual. And there will be neither rest nor tranquility in America until the Negro is granted his citizenship rights. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges.

7.
But there is something that I must say to my people, who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice: In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred.

8.
We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. Again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force. The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to a distrust of all white people, for many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny. And they have come to realize that their freedom isinextricably bound to our freedom.We cannot walk alone.

9.
And as we walk, we must make the pledge that we shall always march ahead. We cannot turn back. There are those who are asking the devotees of civil rights, “When will you be satisfied?” We can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality. We can never be satisfied as long as our bodies, heavy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. *We cannot be satisfied as long as the negro’s basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one. We can never be satisfied as long as our children are stripped of their self-hood and robbed of their dignity by a sign stating: “For Whites Only.”* We cannot be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. No, no, we are not satisfied, and we will not be satisfied until “justice rolls down like waters, and righteousness like a mighty stream.”

10.
I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. Some of you have come fresh from narrow jail cells. And some of you have come from areas where your quest — quest for freedom left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality. You have been the veterans of creative suffering. Continue to work with the faith that unearned suffering is redemptive.

11.
Go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to South Carolina, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to the slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair.

12.
I say to you today, my friends. And so even though we face the difficulties of today and tomorrow,

13.
I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream.

14.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.”

15.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.

16.
I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice.

17.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.

18.
I have a dream today!

19.
I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of “interposition” and “nullification” — one day right there in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers.

20.
I have a dream today!

21.
I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight; “and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together.”

22.
This is our hope, and this is the faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of themountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day.

23.
And this will be the day — this will be the day when all of God’s children will be able to sing with new meaning:My country ’tis of thee, sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the Pilgrim’s pride. From every mountainside, let freedom ring!

24.
And if America is to be a great nation, this must become true. And so let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. Let freedom ring from the mighty mountains of New York. Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania.

25.
Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado!

26.
Let freedom ring from the curvaceous slopes of California!

27.
But not only that: Let freedom ring from Stone Mountain of Georgia!

28.
Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee!

29.
Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi. From every mountainside, let freedom ring.

30.
And when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God’s children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual: Free at last! Free at last!

31.
Thank God Almighty, we are free at last!

_____________________________________________________________________________________________

TERJEMAHAN GOOGLE TRANSLATE

Saya Have A Dream – Martin Luther King Jr
Seperti yang dilafazkan untuk perarakan di Washington, DC, 28 Ogos 1963.

1.
Saya gembira untuk menyertai dengan anda hari ini apa yang akan turun dalam sejarah sebagai demonstrasi yang terbesar bagi kebebasan dalam sejarah negara kita.

2.
Lima tahun skor yang lalu, Amerika besar, yang simbolik bayang-bayang kita berdiri hari ini, telah menandatangani Perisytiharan pembebasan. Dekri yang bersejarah ini datang sebagai cahaya beacon besar harapan kepada berjuta-juta hamba Negro yang telah terpanggang dalam api ketidakadilan layu. Ia datang sebagai fajar yang sangat menggembirakan untuk menamatkan malam lama ditawan mereka.

3.
Tetapi 100 tahun kemudian, Negro masih tidak bebas. Satu ratus tahun kemudian, kehidupan yang Negro masih sedih melumpuhkan oleh manacles pengasingan dan rantai diskriminasi. Satu ratus tahun kemudian, Negro tinggal di pulau kesepian kemiskinan di tengah-tengah lautan yang luas kemakmuran yang ketara. Satu ratus tahun kemudian, Negro masih merengkok dalam sudut masyarakat Amerika dan mendapati dirinya buangan di tanah sendiri. Dan dengan itu kita telah datang di sini hari ini untuk menyandiwarakan suatu keadaan yang memalukan.

4.
Dari satu segi, kita telah datang ke modal negara kita untuk menguangkan cek.Apabila arkitek republik kami menulis kata-kata indah perlembagaan dan Deklarasi Kemerdekaan, mereka telah menandatangani nota janji hutang yang setiap Amerika adalah jatuh waris. Nota ini adalah janji bahawa semua manusia, ya, lelaki kulit hitam dan orang putih, akan dijamin “Hak yg tak dpt diambil” “Life, Liberty dan mencari Kebahagiaan.”

5.
Hari ini, ia adalah jelas bahawa Amerika telah ingkar pada nota janji hutang ini, setakat mana warganegara warna berkenaan. Daripada menghormati kewajipan suci ini, Amerika telah diberikan rakyat Negro cek kosong, cek yang telah kembali bertanda “dana yang tidak mencukupi.” Tetapi kita enggan untuk mempercayai bahawa bank keadilan bankrap. Kami menolak untuk mempercayai bahawa terdapat dana yang tidak mencukupi di dalam peti besi besar peluang negara ini. Dan ya, kami datang untuk tunai ini cek, cek yang akan memberi kami atas permintaan kekayaan kebebasan dan keselamatan keadilan.Kami juga telah datang ke tempat ini keramat untuk mengingatkan Amerika keterdesakan yang sengit Sekarang. Ini adalah tiada masa untuk melibatkan diri dalam mewah menyejukkan badan atau untuk mengambil dadah tranquilizing daripada gradualism. Sekarang adalah masa untuk membuat sebenar janji-janji demokrasi. Sekarang adalah masa untuk bangkit dari lembah gelap dan sepi pengasingan ke jalan yang disinari cahaya matahari keadilan kaum. Sekarang adalah masa untuk mengangkat negara kita daripada yang quicksands ketidakadilan kaum di batu pepejal persaudaraan. Sekarang adalah masa untuk membuat keadilan realiti untuk semua kanak-kanak Tuhan.

6.
Ia akan menjadi satu fatal untuk negara terlepas pandang yang mendesak ketika ini. Ini musim panas yang panas terik rasa tidak puas hati yang sah Negro tidak akan meluluskan sehingga musim luruh yang menyegarkan kebebasan dan kesaksamaan. Sembilan belas 63 tidak berakhir, tetapi permulaan. Dan orang-orang yang berharap bahawa Negro diperlukan untuk mengeluarkan isi hati, dan kini akan menjadi kandungan akan mempunyai kebangkitan biadap jika negara kembali ke perniagaan seperti biasa. Dan akan ada tidak lain dan tidak tenteram di Amerika sehingga Negro diberikan hak kerakyatan beliau. Whirlwinds pemberontakan akan terus menggoncang asas negara kita sehingga hari cerah keadilan muncul.

7.
Tetapi ada sesuatu yang saya harus katakan kepada kaumku, yang berdiri di ambang panas yang menghala ke istana keadilan: Dalam proses mendapat tempat hak kita, dan kita tidak perlu melakukan perbuatan yang salah. Janganlah kita berusaha untuk memenuhi kehausan kita untuk kebebasan dengan meminum dari cawan kepahitan dan kebencian.

8.
Kita selama-lamanya mesti menjalankan perjuangan kita pada satah maruah dan disiplin yang tinggi. Kita tidak boleh membenarkan bantahan kreatif kami untuk merosot menjadi keganasan fizikal. Lagi dan lagi, kita mesti bangkit hingga keagungan memenuhi kuasa fizikal dengan daya jiwa. Militan mengagumkan baru yang melanda masyarakat Negro tidak boleh membawa kita kepada kesangsian semua orang kulit putih, bagi kebanyakan saudara-saudara putih kami, seperti yang terbukti dengan kehadiran mereka di sini hari ini, telah mula menyedari bahawa nasib mereka diikat dengan nasib kita . Dan mereka telah datang untuk menyedari bahawa kebebasan mereka dileraikan freedom.We kami tidak boleh berjalan bersendirian.

9.
Dan seperti yang kita berjalan, kita mesti membuat ikrar bahawa kita akan sentiasa mara ke hadapan. Kita tidak boleh berpatah balik. Terdapat mereka yang meminta orang yang mengutamakan hak-hak sivil, “Apabila anda akan berpuas hati?” Kita tidak boleh berpuas hati selagi Negro adalah mangsa kengerian terkata kekejaman polis. Kita tidak boleh berpuas hati selagi tubuh badan kita, berat dengan keletihan perjalanan, tidak boleh mendapat penginapan di motel lebuh raya dan hotel bandar-bandar. * Kita tidak boleh berpuas hati selagi mobiliti asas Negro dari ghetto yang lebih kecil kepada satu yang lebih besar. Kita tidak boleh akan berpuas hati selagi sebagai anak-anak kita telah dilucutkan hud diri-mereka dan merompak maruah mereka oleh tanda 1 menyatakan: “. Untuk Whites Hanya” * Kita tidak boleh akan berpuas hati selama sebagai 1 Negro di Mississippi tidak boleh mengundi dan seorang Negro di New York percaya dia mempunyai apa-apa yang mengundi. Tidak, tidak, kita tidak berpuas hati, dan kita tidak akan berpuas hati sehingga “keadilan bergolek seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang besar.”

10.
Saya tidak sekali-kali lalai bahawa sebahagian dari kamu telah datang ke sini daripada ujian dan seksaan hebat. Sebahagian dari kamu datang segar dari sel-sel penjara yang sempit. Dan di antara kamu datang dari kawasan di mana usaha – usaha untuk kebebasan meninggalkan anda didera oleh ribut penganiayaan dan berperingkat oleh angin kekejaman polis. Anda telah veteran penderitaan kreatif. Teruskan untuk bekerja dengan iman bahawa penderitaan yang belum diperolehi adalah penebusan.

11.
Kembali ke Mississippi, kembali kepada Alabama, pergi ke South Carolina, kembali kepada Georgia, kembali kepada Louisiana, kembali kepada setinggan dan ghetto kaum bandar utara kita, mengetahui yang entah bagaimana keadaan ini boleh dan akan berubah. Janganlah kita berkubang di lembah putus asa.

12.
Saya katakan kepada anda hari ini, kawan-kawan saya. Dan sebagainya walaupun kita menghadapi kesukaran hari ini dan esok,

13.
Saya masih mempunyai impian. Ia adalah impian yang berakar umbi dalam mimpi Amerika.

14.
Saya mempunyai impian bahawa satu hari nanti negara ini akan bangkit dan hidup maksud sebenar fahaman yang: “Kita memegang kebenaran ini menjadi jelas, bahawa semua manusia dicipta sama”

15.
Saya mempunyai impian bahawa satu hari di bukit merah Georgia, anak-anak bekas hamba dan anak-anak bekas pemilik hamba akan dapat duduk bersama di meja persaudaraan.

16.
Saya mempunyai impian bahawa satu hari nanti walaupun negeri Mississippi, sebuah negeri yang panas terik dengan haba ketidakadilan, panas terik dengan haba penindasan, akan bertukar menjadi oasis kebebasan dan keadilan

17.
Saya mempunyai impian bahawa empat orang anak kecil saya satu hari nanti akan tinggal dalam sebuah negara di mana mereka tidak akan diadili oleh warna kulit mereka tetapi oleh kandungan watak mereka.

18.
Saya mempunyai impian hari ini!

19.
Saya mempunyai mimpi bahawa satu hari, di Alabama, dengan perkauman ganas, dengan gabenor mempunyai bibirnya menitis dengan perkataan “perantaraan” dan “peniadaan” – satu hari di sana di Alabama lelaki sedikit hitam dan gadis hitam akan menjadi dapat berganding bahu dengan kanak-kanak lelaki kecil berwarna putih dan gadis-gadis putih sebagai beradik dan saudara-saudara.

20.
Saya mempunyai impian hari ini!

21.
Saya mempunyai impian bahawa satu hari tiap-tiap lembah hendaklah ditinggikan, dan setiap bukit dan gunung hendaklah dibuat rendah, tempat-tempat yang kasar akan jelaskan, dan tempat yang bengkok akan diluruskan; “dan kemuliaan Tuhan boleh didedahkan dan semua daging akan melihat bersama-sama. ”

22.
Ini adalah harapan kita, dan ini adalah iman bahawa saya boleh pergi ke Selatan dengan. Dengan iman ini, kita akan mampu untuk memahat gunung putus asa batu harapan. Dengan iman ini, kita akan dapat untuk mengubah discords yang jangling negara kita kepada satu simfoni indah persaudaraan. Dengan iman ini, kita akan dapat bekerjasama untuk berdoa bersama, untuk berjuang bersama-sama, pergi ke penjara bersama-sama, berdiri untuk kebebasan bersama, mengetahui bahawa kita akan satu hari percuma.

23.
Dan ini akan menjadi hari ini akan menjadi hari apabila semua kanak-kanak Tuhan akan dapat menyanyi dengan makna baru: TIS negara Saya ‘tanah (wahai Muhammad), manis kebebasan, (wahai Muhammad) yang saya menyanyi. Tanah di mana bapa saya meninggal dunia, tanah kebanggaan Pilgrim. Dari setiap gunung, marilah cincin kebebasan!

24.
Dan jika Amerika adalah untuk menjadi sebuah negara yang besar, ini mesti menjadi benar. Dan oleh itu marilah cincin kebebasan dari atas bukit yang luar biasa New Hampshire. Biarkan cincin kebebasan dari gunung perkasa New York. Biarkan cincin kebebasan dari Alleghenies sekaligus meningkatkan Pennsylvania.

25.
Biarkan cincin kebebasan dari Rockies diliputi salji Colorado!

26.
Biarkan cincin kebebasan dari cerun montok California!

27.
Tetapi bukan itu sahaja: Biarkan cincin kebebasan dari Stone Mountain Georgia!

28.
Biarkan cincin kebebasan dari Lookout Mountain Tennessee!

29.
Biarkan cincin kebebasan dari setiap bukit dan molehill daripada Mississippi.Dari setiap gunung, marilah cincin kebebasan.

30.
Dan apabila ini berlaku, apabila kita membenarkan cincin kebebasan, apabila kita biarkan ia cincin dari kampung setiap dan perkampungan desa setiap, dari negeri setiap dan tiap-tiap negeri, kita akan menjadi mampu untuk mempercepatkan sehingga hari itu apabila semua kanak-kanak Tuhan, lelaki kulit hitam dan orang putih , orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain, Protestan dan Katolik, akan dapat berganding bahu dan menyanyi dalam kata-kata Negro lama rohani: Percuma akhirnya! Bebas akhirnya!

31
Berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bebas akhirnya.

_____________________________________________________________________________________________

TERJEMAHAN SEBENAR

Saya Ada Impian – Martin Luther King Jr

Seperti yang diucapkan dalam perarakan di Washington, DC, 28 Ogos 1963.

1.
Saya gembira kerana dapat menyertai anda hari ini dalam sesuatu yang bakal menjadi demonstrasi kebebasan terbesar dalam sejarah negara kita.

2.
Seratus tahun yang lalu, Amerika yang hebat, yang menjadi simbol kepada bayang-bayang kita pada hari ini, telah menandatangani Pengisytiharaan Pembebasan. Dekri yang bermakna ini telah menjadi cahaya harapan buat berjuta-juta hamba Negro yang telah terpanggang di dalam api ketidakadilan. Ia telah menjadi siang yang mengakhiri malam mereka yang panjang sebagai tawanan.

3.
Tetapi seratus tahun kemudian, warga Negro masih tidak bebas. Seratus tahun kemudian, kehidupan Negro masih lagi dilumpuh dan dibelenggu oleh diskriminasi. Seratus tahun kemudian, Negro tinggal kesepian dalam pulau kemiskinan di tengah-tengah lautan kakayaan. Seratus tahun kemudian, Negro masih lagi merengkok dalam masyarakat Amerika dan dianggap sebagai buangan di tanah mereka sendiri. Jadi hari ini, kita di sini untuk mengetengahkan satu keadaan yang memalukan.

4.
Dengan kesedaran, kita telah datang ke ibu negara kita untuk menunaikan cek. Apabila arkitek republik kita menulis kata-kata indah perlembagaan dan Deklarasi Kemerdekaan, mereka telah menandatangani nota janji hutang bahawa setiap Amerika adalah waris. Nota ini adalah janji bahawa semua manusia, ya, orang kulit hitam dan orang kulit putih, akan dijamin “Hak yg tetap” dalam “Kehidupan, Kebebasan, dan Kebahagiaan.”

5.
Sangat jelas hari ini bahawa Amerika telah ingkar pada janji ini memandangkan warna kulit rakyat yang diambil kira. Bukan mahu menunaikan kewajipannya, malah Amerika telah memberikan rakyat Negro cek kosong  yang telah bertanda ‘dana yang tidak mencukupi’. Tetapi kita semua tidak percaya bahawa bank keadilan telah muflis. Kita tidak percaya bahawa tiada dana yang mencukupi daripada peti besi peluang yang besar negara ini. Jadi sekarang, kami datang untuk menunaikan cek, cek yang akan memberikan kita kekayaan kebebasan dan keselamatan keadilan. Kami juga datang ke tempat keramat ini untuk mengingatkan Amerika akan keadaan yang sangat terdesak ini sekarang. Sudah tiada masa untuk bermewah-mewahan menyejukkan badan atau mengambil ubat penenang beransur-ansur. Kini adalah masa untuk merealisasikan janji-janji demokrasi ini. Sekarang masanya untuk bangkit daripada kegelapan dan lembah pengasingan yang gelap dan menuju ke arah jalan yang disinari cahaya keadilan perkauman. Kini masa untuk mengangkat negara kita daripada pasir jerlus ketidakadilan perkauman ke batu persaudaraan yang teguh. Masa untuk merealisasikan keadilan untuk semua anak-anak tuhan.

6.
Ini akan menjadi satu kecelakaan jika negara mengabaikan keterdesakan ini. Musim panas yang terik dengan rasa tidak puas hati ini takkan tamat sehingga musim luruh kebebasan dan kesaksamaan yang menyegarkan. 1963 bukanlah penamat tetapi permulaan. Sesiapa yang berharap orang Negro akan menyuarakan isi hati dan berpuas hati akan sedar tentang kebiadapan jika negara kembali seperti biasa. Tidak akan ada ketenangan atau ketenteraman di Amerika sehingga Negro mendapat hak kerakyatan mereka. Angin pusar penentangan akan terus menggegarkan asas negara kita sehinggalah sinar keadilan muncul.

7.
Tetapi ada sesuatu yang saya harus katakan kepada kaumku, yang berdiri di ambang kepanasan yang menghala ke istana keadilan : Dalam proses mendapat hak sebenar kita, kita tidak perlu melakukan perbuatan yang salah. Janganlah kita menghilangkan kehausan kita untuk kebebasan dengan meminum dari cawan kepahitan dan kebencian.

8.
Kita mesti menjalankan perjuangan kita pada satah maruah dan disiplin yang tinggi selama-lamanya. Kita tidak boleh membenarkan bantahan kreatif kita menjadi keganasan fizikal. Lagi dan lagi, kita mesti bangkit menuju keagungan dengan menggabungkan kuasa fizikal dengan daya jiwa. Militan mengagumkan baru yang memusnahkan masyarakat Negro tidak boleh membuat kita supaya sangsi kepada semua orang kulit putih, kerana kebanyakan saudara-saudara putih kita, seperti yang terbukti dengan kehadiran mereka di sini hari ini, telah mula menyedari bahawa nasib mereka terikat dengan nasib kita . Dan mereka telah datang apabila menyedari bahawa kebebasan mereka tidak terlepas daripada kebebasan kita. Kita tidak boleh bergerak bersendirian.

9.
Sedang kita melangkah kita perlu berikrar untuk sentiasa mara ke hadapan. Kita tidak boleh berpatah balik. Ada yang meminta keutamaan hak sivil. ‘’Bilakah kita akan berpuas hati?’’ kita tidak akan pernah berpuas hati selagi mana negro adalah mangsa kekejaman tersembunyi polis. Kita tidak akan berpuas hati selagi tubuh badan kita terbeban dengan keletihan perjalanan, tidak boleh menetap di motel-motel di lebuh raya dan hotel-hotel di bandaraya. *kita tidak akan berpuas hati selagi mobiliti asas negro adalah daripada gheto yang kecil sehingga yang besar. Kita tidak boleh berpuas hati selagi anak-anak kita dilucutkan kendiri dan diragut maruahnya oleh satu tanda menyatakan ‘untuk kulit putih sahaja’. Kita tidak akan berpuas hati selagi negro di Misissipi tidak boleh mengundi dan negro di New York menganggap mereka tidak mempunyai apa-apa untuk mengundi. Tidak. Tidak. Kita tidak akan berpuas hati sehinggalah kebenaran mengalir seperti air dan kebenaran seperti sungai yang besar.

10.
Saya sedar bahawa sebahagian daripada kamu telah datang ke sini dengan ujian dan seksaan hebat. Sebahagian daripada kamu datang dari sel-sel penjara yang sempit. Dan di antara kamu datang dari kawasan di mana kamu mencari kebebasan, meninggalkan kamu didera oleh ribut penganiayaan dan terhuyung hayang dengan angin kekejaman polis. Kamu orang lama dan merasa penderitaan yang pelbagai. Terus percaya bahawa penderitaan yang belum diperolehi boleh ditebus.

11.
Kembali ke Mississippi, kembali kepada Alabama, pergi ke South Carolina, kembali kepada Georgia, kembali kepada Louisiana, kembali kepada setinggan dan ghetto kaum bandar utara kita, mengetahui yang entah bagaimana keadaan ini boleh dan akan berubah. Janganlah kita berkubang di lembah putus asa.

12.
Wahai rakanku. saya katakan kepada anda hari ini. Walaupun kita menghadapi kesukaran hari ini dan esok,

13.
Saya masih mempunyai impian. Ia adalah impian yang berakar umbi dalam mimpi Amerika.

14.
Saya mempunyai impian bahawa satu hari nanti negara ini akan bangkit dan hidup dengan fahaman yang benar : “Kita memegang kebenaran ini supaya jelas, bahawa semua manusia dicipta sama”

15.
Saya mempunyai impian satu hari nanti di bukit merah Georgia, anak-anak bekas hamba dan anak-anak bekas pemilik hamba boleh duduk bersama di meja persaudaraan.

16.
Saya mempunyai impian satu hari nanti, walaupun di negeri misissipi, satu negeri yang terik dengan haba ketidakadilan dan penindasan akan bertukar menjadi oasis kebebasan dan keadilan.

17.
Saya mempunyai impian bahawa satu hari nanti, keempat-empat anak kecil saya akan hidup dalam negara di mana mereka tidak akan dinilai berdasarkan warna kulit tetapi oleh watak mereka.

18.
Saya mempunyai impian hari ini!

19.
saya mempunyai impian satu hari nanti di alabama, dengan perkauman yang ganas, dengan gabenor yang menitikan perkataan ‘perantaraan’ dan ‘pembatalan’ di bibirnya, satu hari di sana, kanak-kanak lelaki dan perempuan berkulit hitam dapat berjabat tangan dengan kanak-kanak kulit putih sebagai kakak dan abang.

20.
Hari ini saya mempunyai impian!

21.
saya mempunyai impian bahawa satu hari nanti setiap lembah akan ditinggikan, setiap gunung dan bukit akan direndahkan, tempat kasar akan dijelaskan, tempat bengkok akan diluruskan; ‘dan kemuliaan tuhan boleh didedahkan dan semua darah daging akan dilihat bersama-sama’. ”

22.
Ini adalah harapan kita, dan ini adalah keyakinan yang akan saya bawa bersama ke Selatan. Dengan keyakinan ini, kita akan mampu untuk memahat gunung putus asa batu harapan. Dengan keyakinan ini, kita akan dapat untuk mengubah bunyi perpecahan negara kita kepada satu simfoni indah persaudaraan. Dengan kepercayaan ini, kita akan dapat bekerjasama untuk berdoa bersama, untuk berjuang bersama-sama, pergi ke penjara bersama-sama, berdiri untuk kebebasan bersama, menyedari bahawa kita akan bebas satu hari nanti.

23.
Dan hari ini, akan menjadi hari apabila semua kanak-kanak Tuhan akan dapat menyanyi dengan makna baru: TIS negara Saya ‘tanah (wahai Muhammad), manis kebebasan, (wahai Muhammad) yang saya menyanyi. Tanah di mana bapa saya meninggal dunia, tanah kebanggaan Pilgrim. Dari setiap gunung, biarkan kebebasan bermaharajalela!

24.
Jika Amerika mahu menjadi negara yang hebat, ini perlu menjadi kenyataan. Jadi biarkan kebebasan menguasai daripada bukit yang luar biasa di New Hampshire. Biarkan kebebasan mengelilingi bukit hebat di New York. Biarkan kebebasan meluas dari Alleghenies sekaligus meningkatkan Pennsylvania.

25.
Biarkan lingkaran kebebasan dari Rockies Colorado yang dilitupi salji!

26.
Biarkan lingkaran kebebasan dari cerun California!

27.
Tetapi bukan itu sahaja: Biarkan lingkaran kebebasan dari Stone Mountain Georgia!

28.
Biarkan kebebasan melingkari dari Lookout Mountain di Tennesse.

29.
Biarkan lingkaran kebebasan dari setiap bukit dan busut di Misissipi. Di setiap gunung, biarkan kebebasan melingkari.

30.
Dan apabila ini berlaku, apabila kita membiarkan kebebasan berleluasa, apabila dibiarkan kebebasan di setiap kampung dan desa, setiap bandar dan negeri, kita mampu untuk mempercepatkan hari di mana semua anak-anak tuhan, orang kulit hitam dan orang kulit putih, yahudi dan bangsa-bangsa lain, protestan dan katolik, boleh berjabat tangan dan menyanyi dalam kata-kata spiritual Negro: bebas akhirnya. Bebas akhirnya.

31.
Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bebas akhirnya!

Categories: Terjemahan | 2 Comments

Analisis Soal Selidik Fenomena Penukaran Kod dalam Drama – ( Survey Monkey )

Soal Selidik Penukaran kod Dalam Drama

1. Jantina

JANTINA

BILANGAN

PERATUS (%)

Perempuan

7

50

Lelaki

7

50

Soal selidik ini telah dijawab oleh 14 orang responden. Separuh (50%) responden adalah terdiri daripada perempuan dan selebihnya adalah lelaki. Pengkaji tidak mengkhususkan kepada aspek jantina kerana penukaran kod dilihat tidak terlalu dipengaruhi oleh jantina seseorang.

2. Umur

UMUR

BILANGAN

PERATUS (%)

21 – 25

14

100

26 – 30

0

0

31 – 35

0

0

36 – 40

0

0

Bagi faktor umur pula, pengkaji mengkhususkan soal selidik ini kepada golongan yang berumur antara 21 – 25 tahun sahaja. Hal ini kerana pengkaji melihat golongan ini banyak menggunakan penukaran kod dalam perbualan seharian mungkin kerana faktor pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya.

3. Adakah anda faham apakah itu penukaran kod ?

JAWAPAN

BILANGAN

PERATUS (%)

Ya

14

100

Tidak

0

0

Bagi pemahaman responden terhadap makna penukaran kod ini, kesemua responden mengetahui apakah itu penukaran kod. Ada juga beberapa orang responden yang pada mulanya tidak mengetahui tentang istilah penukaran kod ini, tetapi setelah

4. Adakah anda kerap menggunakan penukaran kod dalam perbualan seharian anda ?

JAWAPAN

BILANGAN

PERATUS (%)

Ya

15

100

Tidak

0

0

 Daripada jawapan yang diterima, kesemua responden mengakui bahawa mereka kerap menggunakan penukaran kod dalam perbualan seharian mereka.

5. Nyatakan tujuan / sebab anda menggunakan penukaran kod.

JAWAPAN

BILANGAN

PERATUS (%)

 Meningkatkan tahap penguasaan bahasa lain

7

18.92

Mudah

6

16.22

Kebiasaan

5

13.51

Memudahkan pemahaman

3

8.2

Melancarkan perbualan

3

8.2

Suka-suka

3

8.2

Ada gaya

2

5.41

Menunjukkan status

2

5.41

Pengaruh rakan-rakan

2

5.41

Keperluan situasi

1

2.7

Selesa

1

2.7

Buat lawak

1

2.7

Meringkaskan sebutan

1

2.7

JUMLAH

37

100

Untuk soalan kelima ini, responden diberi 3 ruangan jawapan dan perlu mengisi sekurang-kurangnya 2 tempat kosong.  Berdasarkan jawapan yang diterima, seramai 7 orang responden iaitu sebanyak 18.92% mengatakan tujuan penukaran kod adalah untuk meningkatkan tahap penguasaan bahasa lain, selain bahasa natif mereka. Seramai 6 orang pula mengatakan bahawa ianya adalah mudah untuk menukar kod ketika berbual kerana kadangkala perkataan dalam bahasa pertama tidak dapat difikirkan ketika berbual atau bertutur. Mungkin juga kerana mungkin tiada perkataan yang sesuai dalam bahasa natif bagi sesuatu istilah itu, mereka menggunakan penukaran kod bagi melancarkan perbualan, seperti yang dikatakan oleh 3 orang responden. Selain itu ada juga jawapan-jawapan lain seperti untuk menunjukkan status, gaya, dan keselesaan.

 6. Adakah anda sedar akan penukaran kod yang berlaku dalam drama-drama televisyen ?

JAWAPAN

BILANGAN

PERATUS (%)

Ya

11

78.6

Kadang-kadang

3

21.4

Tidak

0

0

Sebanyak 11 orang responden (78.6%)  mengatakan  bahawa mereka sedar akan penukaran kod yang berlaku dalam drama-drama televisyen. Mungkin mereka selalu menonton drama-drama televisyen yang disiarkan di televisyen. Selebihnya iaitu seramai 3 orang atau 21.4% mengatakan hanya kadang-kala mereka menyedari penukaran kod dalam drama-drama. Hal ini mungkin kerana mereka tidak selalu menonton drama-drama Melayu ataupun mereka tidak menyedari akan fenomena ini.

7. Adakah penukaran kod dalam drama patut dilakukan ?

JAWAPAN

BILANGAN

PERATUS (%)

Ya

6

42.9

Tidak

8

57.1

8. Penukaran kod mendatangkan lebih banyak …

JAWAPAN

BILANGAN

PERATUS (%)

Mendatangkan kebaikan daripada keburukan

3

21.4

Mendatangkan keburukan daripada kebaikan

11

78.6

Walaupun seramai 6 orang mengatakan penukaran kod wajar dilakukan dalam drama, namun hanya 3 orang (21.4%) sahaja yang bersetuju mengatakan bahawa penukaran kod mendatangkan lebih banyak kebaikan daripada keburukan. Bagi yang mengatakan penukaran kod tidak patut dilakukan pula adalah seramai 8 orang. Seterusnya, 11 orang bersetuju bahawa penukarankod lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan.

 9. Nyatakan kebaikan yang boleh diperolehi daripada penukaran kod

JAWAPAN

BILANGAN

PERATUS (%)

Memudahkan perbualan

10

34.5

Penguasaan Bahasa Kedua

8

27.59

Menghalang perasaan takut untuk berinteraksi

3

10.34

Bersahaja / lebih akrab

3

10.34

Mudah dituturkan

2

6.9

Ekonomik / global

2

6.9

menarik

1

3.4

JUMLAH

29

100

Seperti tujuan penukaran kod sebelum ini, ramai yang mengatakan bahawa penukaran kod ini akan membantu memudahkan perbualan, mungkin kerana jika tidak terlintas perkataan yang dimaksudkan dalam bahasa pertama, perkataan lain daripada bahasa kedua akan melancar dan memudahkan perbualan. Selain itu, sebanyak 27.59% (8 orang) pula mengatakan penukaran kod meningkatkan penguasaan bahasa kedua selain manghalang perasaan takut untuk berinteraksi iaitu seramai 3 orang. Ada juga yang mengatakan penukaran kod akan membuatkan kita lebih bersahaja apabila berbual dan menjadikan perbualan lebih menarik. Penukaran kod juga dikatakan lebih bersifat ekonomik dan global. Mungkin bahasa kedua yang dimaksudkan ialah bahasa Inggeris.

10. Nyatakan keburukan yang akan terjadi berikutan gejala penukaran kod

JAWAPAN

BILANGAN

PERATUS (%)

Merosakkan bahasa pertama

6

17.65

Bahasa pertama pupus

6

17.65

Merendahkan martabat bahasa

5

14.7

Mengabaikan bahasa sendiri

4

11.76

Kekeliruan bahasa

3

8.82

Orang lain buruk sangka terhadap bahasa pertama

2

5.88

kesalahan tatabahasa

2

5.88

Menjadi kebiasaan

1

2.94

Bahasa asing diutamakan

1

2.94

Susah difahami jika lawan bercakap tidak menguasai bahasa kedua

1

2.94

Kurang nilai kesantunan

1

2.94

Tersalah maksud

1

2.94

Mempengaruhi generasi muda

1

2.94

JUMLAH

34

100

Bagi keburukan yang akan terjadi akibat penukaran kod ini pula, 6 orang respoden mengatakan bahawa penukaran kod akan merosakkan bahasa pertama dan bahasa pertama boleh pupus. Selain itu, penukaran kod juga akan merendahkan martabat bahasa itu sendiri. 4 orang responden pula mengatakan bahawa bahasa sendiri akan diabaikan. Selain itu, terdapat jawapan-jawapan lain seperti keslaahan tatabahasa, kurang nilai kesantunan, pengaruh generasi muda, dan menjadikan orang lain buruk sangka terhadap bahasa pertama sesuatu bangsa itu.


Categories: Projek 2 | 2 Comments

5.2 Teks Ceramah Ustaz Azhar, Transkripsi Bahasa Standard

assalamualaikumwarahmatullah.
Yang dihormati, teman panel saya pada malam ini, Ustaz Mohammad Kazim Ilias, ahli jawatankuasa penganjur, seterusnya saya ringkaskan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sekalian. Sama-sama kita panjatkan syukur ke hadrat Ilah swt, dapat kita berada pada padang bersebelahan dengan pusat pendidikan Al-Barakah ini dalam satu sesi ceramah sempena hijrah, mudah-mudahan susah payah kita pada malam ini terhitung sebagai satu amal soleh di sisi Allah s.w.t. Alhamdulillah kita panjatkan syukur juga kepada Allah, kita masih bernyawa pada malam ini. Pada masa yang sama malaikat Izrail alaihissalam mengambil nyawa saudara-saudara kita di seluruh dunia. Dalam masa yang sama sekarang, berapa ramai hak yang mati pun kita tidak tahu. Di samping hak beranak baru.

Tapi tak apa, kita teruskan akan hayat kita sebagaimana MOU, perjanjian kita dengan Allah di zaman kita berada di alam roh lagi. Allah tanya kita, adakah apabila kita dilahirkan di dunia, adakah kamu mahu memperhambakan diri kepada aku? adakah kamu akan bersusah payah untuk menolong agama aku? Adakah kamu sudi menjadi hambaku? Adakah kamu akan beribadah kepadaku? Adakah kamu akan bertuhankan aku? Kita semua telah jawab dulu dalam perjanjian dengan Allah, semua sekali jawab pada masa itu. Sama ada yang akan lahir beriman, atau pun orang kafir, kita telah ada pada zaman itu. Zaman arwah, yang kita keluar dari sulbitu adam semua kita berjanji ‘bala’, bukan na’am, bala. Yakni sudah tentu, sudah mesti, sememangnya, bukan ye. Sudah tentu. Sememangnya. Sebolehnya. Dan tidak ada lain lagi. Syahidna, kami naik saksi, kamulah tuhan kami, bila kamu lahirkan kami ke dunia pada masa kami masing-masing yang engkau tentukan. Sekarang kita telah berada di dunia sebagai perjanjian, maka tidak dapat tidak kita kena tunaikan janji kepada Allah. Apa jua yang berlaku, siapa jua kita, kita kena tolong Allah yakni, tolong agama Allah. Tolong diri kita sendiri.

Dalam cerita hijrah terlampau banyak sangat hikmah atau pun iktibar yang kita boleh ambil. Kalau kita nak kupas pengajaran2 iktibar dan hikmah tentang hijrah pada malam ini tak habis. Tiga minggu lagi rasa tak habis. Ulama2 mengarang kitab hijrah saja daripada dulu sampai sekarang masih lagi diteruskan, masih ada lagi kitab2 baru tentang hijrah. Cerita yang sama tetapi hikmah yang makin berkembang, kerana tiap peristiwa besar dalam Islam seperti hijrah, maulidurrasul, dan seumpamanya tidak dapat kita tulis dengan perkataan, dengan pena dan seumpamanya. Kali ini ada cerita besar cerita hebat yang Allah aturkan untuk menjadi kebanggaan di dalam muka bumi Allah. Maka di antara hikmah hijrah itu, itulah kasih kepada akhirat dan tidak cinta kepada dunia.

Kita tengok di antaranya sahabat-sahabat Nabi radiallahuanhum sanggup meninggalkan kampong, tanah air sendiri untuk pergi satu tempat yang dia tidak ada kenal seorang pun. Tak ada duit, tak ada waris. Daripada Mekah ke Madinah. Kalau kita ni orang suruh tinggal kampong halaman kita, orang kata orang Manjoi kena duduk Kuala Lumpur pula, nak? Ha tengok, nak. Boleh, tapi beri masa la tiga bulan. Sebab ni nak kejar itik ni nak kejar lembu ni nak kutip pokok-pokok betik. Habis nak cabut bawak pergi. Tapi apa yang berlaku pada sahabat-sahabat, tinggal. Rumah tinggal, tanah tinggal. Di antaranya Abdul Rahman bin Auf. Dia ni tokoh korprat bandar, meniaga. Habis dia tinggal. Dengan pasar dia, dengan Seven E dia, kebun kurmanya, dengan ternakan-ternakan, dia tinggal semua. Kerana dia yakin Allah yang beri rezeki.

Cerita yang kita nak ambil ni dia tidak sayang kepada harta dia dengan sebab perintah Allah. Kita, kita sayang. Benda ni kita kena ambil. Bukan ambil iktibar pada malam ni. Untuk kita hayati lepas kita balik. Sampai mati. Kalau nak hayati pada malam ini, tak payah buat program. Sebab tu kita tengok, pupuk semangat. Kerajaan panggil buat pupuk semangat.  Panggil ustaz mengajar tiga hari tiga malam, cerita pasal akhirat, cerita pasal neraka, cerita pasal syurga pasal alam kubur. Nak balik tiga hari tiga malam buat pupuk semangat kakitangan kerajaan menangis-nangis tak ada cerita lain dah wooo sedihnya. Tasbih duduk dalam kocek je la ni, balik daripada pupuk semangat. Tapi oleh kerana tiga hari saja pupuk semangat, dia tak dan sampai ke mana-mana. Masuk hari minggu yang kedua main bola seluar pendek pula. Pasal semangat tu sekejap saja.

Jadi kita tak nak bila kita buat program maal hijrah kita pun ingat tentang hijrah. Dua minggu dia lenyap. Kita buat pula program tentang maknanya maulidurrasul, ha kita pun selawat ramai-ramai. Masuk minggu ketiga tunggu titanik. Nampak. Siri dua pula. Kita nak kita hayati peristiwa hijrah ini dan semua peristiwa besar yang berlaku dengan junjungan Nabi Muhammad s.a.w, kita hidupkan dalam setiap saat dalam setiap hari setiap minggu setiap tahun bukan tunggu bulan muharam untuk cerita maal hijrah. Bukan tunggu rabiul awal untuk kita mengenang tentang akhlak Rasulullah tetapi sepanjang masa.

Jadi cerita yang kita nak gambar, yang bahawasanya yang sahabat tak sayang harta, jadi kita sayang harta. Bila lagi kita nak ikut ni. Adik-beradik kita datang nak pinjam motosikal, haii tak boleh ada kerja ada kerja. Nampak? Padahal adik-beradik. Bapa tu la mak tu la yang beranak. Nampak. Nampak abang tu dah datang dari hujung kampong tu berjalan kaki bawa helmet. Eii, datang ni nak pinjam motor ni. Orang Terengganu dia cakap macam itu. Kasar sikit.Orang daripada luar Terengganu mengajar di Terengganu. ‘oh sedap natang tu mengajar semalam’. Ha, tapi pergi luar jadi pelik lah. Terengganu begitu. Ha, tak boleh pinjam, ada kerja. Kalau bagi pinjam pun gini la, minyak tu isi la. Minyak tu isi la. Padahal abang kita. Mak dia mak kita. Bapa dia bapa kita. Atuk dia atuk kita. Dia nak pinjam motor kita kata isi minyak. Takkan nak pinjam motor saja. Padahal kalau isi minyak, jangan kata Ron 95, 97 dia isi. Takkan sampai RM50 isi minyak motor honda kap. Tapi kite ni sayang  harta.

Walaupun tiap-tiap tahun kita dengar cerita tentang hijrah, masih lagi sayang harta. Jadi kat mana kesilapan kita. Jadi malam ni kita ubah diri kita. Nampak? Kita transform. Dia jadi transformer, cerita transformer tengok selalu dah nak berubah. Tapi kita tak transformer. Budak-budak minat sangat transformer ni. Kereta tengah jalan ni chiuk tukar-tukar jadi mesinnya. Ha, kita transform pula dah. Bila kita dengar cerita hijrah, sahabat ni antaranya Abdul Rahman  bin Auf sanggup tiada harta, sanggup tiada kebun, tinggal habis dengan kedai. Tinggal. Kalau kita nak tinggal kedai tak sanggup. Bukan tinggal kedai bagi kat orang. Abdul Rahman bin Auf tinggal kedai bagi kat orang. Siapa nak, ambil. Supermarket aku kat Mekah, siapa nak, ambil. Pasar aku, siapa nak, ambil. Unta, biri-biri, kambing. Banyak ternakan dia. Dia tokoh korprat. Ambil-ambil, aku nak berhijrah bersama Allah dan Rasul. Faham? Allahurabbi. Kedai bagi kat orang.Mana sini orang Manjung. Kedai boleh bagi orang. Minta kedai. Ambil lah. Nak kedai ambil.

Cucu datang kedai, mari beli biskut jagung. Tokki, orang perak panggil apa benda? Tokki? Tok wan? Tok wan, haa. Orang Terengganu panggil grandfather. Tokki buka kedai runcit dalam kampong, cucu mari beli. Faham? Tokki, biskut jagung dua puluh sen. Bubuh. Buka tin biskut, buka, bubuh atas penimbang. Lebih sekeping masuk dalam tong. Tokki. Ayah budak tu anak dia. Padahal dah kalau dua puluh sen, dia tokki, bagi saja lah. Tak payah beli-beli. Cucu aku. Takkan lingkup niaga dia bagi free dua puluh sen. Ha ni melayu. Nampak? Dah macam mana nak ikut Abdul Rahman Auf bagi kedai kat orang kerana perintah Allah dan Rasul. Cucu mari beli lebih sekeping ambil masuk balik dalam tong. Syaitan kata tu lebih sekeping tu, kalau mu berjimat-cermat walaupun lebih sekeping, dalam masa lapan puluh tahun mu boleh pakai. Ha ni masalah. Nampak tak. Ni, padahal cucu kita. Ambil dengan tong-tong sekali. Ah, tokki buat arwah malam ni. Nampak tak? Haa. Takkan sampai lapan ratus rial setong biskut jagung. Contoh ni. Ha ni contoh.

Yang perempuan pula sampai tak boleh nak pergi orang mengajar tu dalam taman rumah perumahan tu, nak buat surat panggil orang Perak, kadang ustaz Kuala Lumpur, kadang ustaz Johor. Tak boleh datang dia. Pasal dia meniaga juga. Dia buka kedai runcit. Belakang rumah dia buka sikit rumah tepi tu, corner lot, buka kedai kecik. Ha, mak aji ni tak rajin tengok mak aji ni. Kuliah pun tak ada, orang buat belajar quran pun tak datang, ha mak haji? Tak boleh pergi, mak haji buka kedai runcit. Orang nak beli siapa nak jaga, mak haji pergi surau. Nampak. Abdul Rahman Auf beri kedai pada orang kerana Allah dan Rasul. Ni dia jahil daripada muda, siapa masuk dalam lubang kubur tunggu kedai. Jahil pun tak apa. Tak kenal Allah, tak kenal rasul tak apa. Sebab apa. Maghrib dengan isya’ budak-budak nak beli sekejap lagi nak beli ajinomoto. Ajinomoto kalau tiga puluh sen, untung tiga sen. Nampak. Dia sanggup tak kenal Allah tak kenal rasul kerana dunia yang teramat sedikit. Nampak.
Ha dah bila nak habis. contohilah sahabat-sahabat tinggal kampong halaman, tinggal harta benda. Nampak. Kedai kecik. Kalau berniaga kapal selam tak untung lagi kalau kita tak pergi kuliah maghrib. Kalau kita berniaga jet boing 747 pun tak untung lagi, kalau kita tinggalkan belajar ilmu akhirat. Kerana orang tak ada ilmu akhirat sama macam terjun dalam laut tak pandai berenang. Nampak. Kata saidina Abu Bakar As-Siddiq, yang berhijrah mula-mula dengan rasulullah s.a.w, siapa yang masuk dalam kubur dengan tidak ada bekalan, maka sama seperti terjun dalam laut tak ada pelampung. Ha ni kesian.

Categories: Lampiran | Leave a comment

5.1 Teks Ustaz Azhar Idrus, Transkripsi Dialek

assalamualaikumwarahmatullah.
yang dihormati, teman penel saye pade malam ini, ustaz mohammad kazem ilyas, ahli jawatankuase penganjor, seterosnye saye rengkaskan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sekelian. same-same kite panjatkan syukor ke hadrat ilah subhanahuwataala dapat kite berade pade padang di bersebelahan dengan pusat pendidikan al-barakah ini dalam satu sesi ceramah sempene hijrah, mudah-mudahan susah payoh kite pade malam ini terhitong sebagai suatu amal soleh di sisi allah swt. alhamdulillah kite panjatkan syukor jugak kepade allah. kite maseh bernyawe pade malam ini. pade mase yang same malaikat izrail alaihissalam mengambil nyawe sedare-sedare kite di seluroh dunie. dalam mase yang same sekaghang, beghape ghama hok yang mati pon kite dok tahu. di sampeng hok beghanok hok baghu.

tapi takpe, kite teruskan akan hayat kite sebagaimane mou, perjanjiang kite dengan allah di zaman kite berade di alam roh lagi. allah tanye kite, الست بربِكم adekah apebile kite dilaherkan di dunia kek agi, maseng-maseng mu beghanok hidop di dunie kek agi adekah kamu mahu memperhambekan dighi kepade aku. الست بربِكم adekah kamu akan bersusoh payoh untok mentulong agame aku. adekah kamu sudi menjadi hambeku. adekah kamu akan beribadah kepadeku. adekah kamu akan bertuhankan aku? قالوا بلا شهدنا kite semue telah jawab dulu dalam perjanjiang dengang allah, semue sekali jawab pade mase tu. same ade yang akan laher beghimang atau pon oghang kafe. kite telah ade pade zamang tu. zamang alang arwah. yang kite keluo daghipade sulbitu adam semue kite berjanji ‘bala’, bukan naam, bala. yakni sudoh tentu. sudoh mesti. sememangnye. bukang ye. sudoh tentu. sememangnye. sebolehnye. dan tidak ade laeng lagi. syahidna, kami naek saksi, kamulah tuhan kami, bile kamu laherkan kami di dunie pade mase maseng-maseng yang telah engkau tentukan. sekaghang kite telah berade di dunie sebagai perjanjian, make tak dapat tidok kite kene tunaikan janji kepade allah. ape jue yang berlaku, siape jue kite, kite kene tulong allah yakni tulong agame allah. tulong agame allah tulong dighi kite sendighi.

dalam cerite hijrah terlampau banyok sangat hikmah atau pon iktibar hok kite buleh ambek. kalu kite nak kupah pengajarang-pengajarang i’tibar dan hikmah tentang hijrah pade malam ini tak abeh. tige minggu lagi ghase tak abeh. Ulamak-ulamak mengaghang kitab tentang hijrah saje daghipade dulu sapa sekaghang maseh lagi diteruskang, maseh ade lagi kitak-kitak baghu tentang hijrah. ceghite yang same tapi hikmah yang semakeng berkembang, kerane tiap peristiwe besa dalam islam seperti hijrah, maulidurrasul, dan seumpamenye tidak dapat kite tules dengan perkataan dengan pena dan seumpamenye. kali ini ada ceghite beso ceghite hebak yang allah atorkan untok menjadi kebanggaan di dalam muke bumi allah. make di antare hikmah hijrah itu ieitulah kaseh kepade akherat dan tidak cinte kepade dunie.

kite tengok di antarenye sohabak-sohabak nabi radiallahuanhum sanggop meninggalkan kappong, tanoh ae sedighi untok pegi satu tepak yang die tidak ade kenal soghang habok pong. takdok duek. takdok wagheh. takdok sedaghe. daghipade mekoh ke madinoh. kalu kite ni oghang sughoh tingga kapong halamang kite, oghang kate oghang manjoi kene dudok kolumpo pulok. nak? ha tengok, nak. buleh tapi beri mase la tige bulang. sebab ni nok kejo itek ni nok kejo lembu hok ni nok kutek pokok-pokok betek habih, nok cabuk habih bawak gi. tapi ape yang berlaku pade sohabak-sohabak, tingga ghumoh, tingga tanoh, tingga kedda. di antarenye abdurrahman bin auf. die ni tokoh koprak banda, meniage. habih die tingga. dengang paso raye die, dengang sebeng e die, kebong kurmenye, dengang ternakkang2 die tingga sume. keghane die yakeng allah yang beghi ghezeki.

ceghite yang kite nak ambek ni die tidok sayang kepade haghte die dengan sebab perintah allah. kite, kite sayang. bende ni kite kene ambek. bukang ambek iktibar pade malam ni untok kite hayatti lepah kite balek. sampai mati. kale nak hayati pade malam ni, tok payoh buak pogreng. sebab tu kite tengok, pupok semangak. keghajaan pangge buak pupok semangak. pangge  ustak ngajo tige haghi tige malang, ceghite bak akherak, ceghite bak neghake, ceghite ape bak syorga bak alam kubor. nak balek tige haghi buak pupok semangat kakitangang keghajaan menaghih-nangih takdok ceghite laeng dah wooo sedehnye. tasbeh dok dalam kocek ja leni. balek daghipade pupok semangak. tapi oleh keghane tige haghi saje semangak die tok dang sapa ke mane-mane. masok aghi minggu yang kedue main bola seluo pendek pulok. pasa semangak itu sekejap saje.

jadi kite taknok bile ade buak pogreng maal hijrah kite pong ingak tentang hijrah. due minggu die lenyak. kite buak pulok pogreng tentang maknenye maulidurrasul. ha kite pong selawak ghama-ghama. masok minggu ketige tunggu taitenik. napok pulok. siri due pulok, kite nok kite hayati hijrah ini dang semua peristiwe besa yang berlaku dengang junjungang nabi muhammad saw kite hidokkan dalam setiap saak dalam setiap hari setiap minggu setiap tahun bukang tunggu bulan muharam untok cerite maal hijrah. bukan tunggu rabiul awal untok kite kenang tentang akhlak rosul allah tapi sepanjang mase.

jadi cerite yang kite nak gambo yang bahawesenye sohabak dok sayang haghte. jadi kite sayang haghte. bile lagi kite nak ikok ni. adek beghadek kite maghi nak pinjam mutosika je. haii tak buleh tak buleh ade kije ade kije. napok. padaha adek beghadek. pok tu le mok tu le beghanok. napok napok abang tu maghi daghi ujong kappong tu bejalang kaki bawak emek ei,, datang ni nak pijam muto ni. oghang gganu die ccakak gitu. boleh kaso skik. kalu di gganu dok kaso. oghang gganu die gitu ccakak. oghang ngajo sedak daghipade luo gi ngaji tengganu. oh sedak natang tu ngajo malang. ha. tapi maghi lua jadi pelek ah. ha die gitu gganu. napok. ha tak buleh pijang ade kgheje. kalu bagi pijang pon gini la, minyok isi la. minyok tu isi la. padaha abang kite. mok die mok kite pok die pok kite. tokki die tokki kite. die nak pijam muto kite kate pulok isi la minyok. takkang pijam muto saje. padaha kalu isi minyok, toksah kate rong 95, 97 sane. takkang sapa 50 inggek isi minyok muto honda kap. tapi kite ni sayang kepade haghte.

walaupong tiap-tiap taong kite dengo ceghite tentang hijrah, maseh lagi sayang haghte. jadi kak mane kesilappang kite. jadi malang ni kite uboh dighi kite. napok. kite trangsfong. die jadi transfome, ceghite transfome tengok sokmo doh, nak beghuboh. tapi kite dok transfome. budok2 hok minak sangak transfome ni. keghete tengah jalang ni chiuk tuko2 jadi mesen nyo. ha kite transfome pulok doh. bile kite dengo ceghite hijrah, sohabak ni antarenye abdur rahmang bin auf sanggop tingga haghte, tingga ghumoh,  tingga kebbong, tingga habih dengan kedda tingga. kalo kite nak tingga kedda tok sanggop. bukan tingga keda bagi kak oghang. abdurrahman bin auf tingga keda beghi kak oghang. sape nok ambek. supemakek aku hok mekoh, sape nok ambek. paso aku sape nok ambek. unte, bighi-bighi, kambeng, banyok ternakkang die. die tokoh koprak, ambek3 aku nok berhijrah bersame allah dan rasul. paham? allahurabbi. kedda beghi kak oghang. mane sini oghang manjong. kedda buleh amek ke oghang. mitok kedda. ambek ah. nak keda ambek.

cucu maghi beli kkeda, maghi beli biskuk jagong. tokki, oghang peghok pangge mende? tokki? tokwan? tokwan. haa. oghang gganu pangge grengfade. tokki buke keda ghucik dala kappong. cucu maghi beli. pahang? tokki, biskuk jagong doposeng. buboh. buke teng biskuk, buke, buboh atah nnimbang. lebih sekeping masok balek dalam tong. tokki. ayoh budok tu anok die. padaha doh kalo doploh seng, die tokki, bagi saje ah. toksah beli-beli. cucu aku. tokkang lingkop niage die bagi free doposeng. ha ni melayu. napok. doh macamane nak ikok abdurrahman bin auf bagi kedda kak oghang keghane perengtah allah dan rosul. cucu maghi beli lebih sekeping ambek balek masok lam tong. setang kate tu lebeh sekeping tu. kalu mu bejimat cimat walaupong lebeh sekeping, dalam mase lapan puloh taong mu buleh paka. ha ini masaaloh. napok dok. neh. padaha cucu kite. ambek ngang tong-tong ah skali. ah, tokki buak arwoh malang ni. napok dok. haa. tokkan sapa lapang ghatuh ghia setong biskuk jagong. contoh. neh.  ha ni contoh.

hok puang pulok loo sapa dok leh nok gi oghang ngajo tu dalang tammang perumahang tu, nak buak sughak pangge oghang peghok, kadang ustak kolumpo, kadang ustak joho. dokleh maghi die. pasa die nniage jugok. die buke keda ghucik. belakang die buke skik ghumoh tepi tu, kona lok, buak kedda ghucik. ha, mok aji ni tak ghajen tengok mok aji ni. kuliah pun tak dok, oghang buak belajo qurang pong tok maghi ha mak aji? dok leh gi mak aji buke kedda ghucik. oghang nok beli sape nok jage mok aji g ssugha. napok. abdurrahman bin auf beghi keda ke oghang keghane allah dan rasul. ni die jahe daghipade mude sapa masok dalang lubang kubo tunggu keda. jahe pon dakpe. dak kena allah dak kena rosul, dakpe. sebab ape. maghrik dengang isyok budok-budok nok beli kang nok beli ajinamuto. ajinamuto kalu tige pulo seng, untong tige seng. napok. die sanggop tok kena allah tok kena rosul kerana dunie yang teramat sedikik. napok.

ha doh bile nok habih contohila sahabak-sahabak tingga kappong laman, tingga haghte bende. napok. kedda kecik. kalo nniage kapa selang dak utong lagi kalu kite dak hade kuliah maghrib. kalu kite nniage jek boing tujoh pak tujoh lagi dak utung ah. kalu kite meninggakan belajo ilmu akherak. keghane oghang takdok ilmu akherak same macam teghjong dalang laok tok panda beghenang. napok. kate saidina abu bakar assiddik, yang berhijrah mule2 dengang rasulallah saw, من دخل القبربلا زاد فكاْنما ركب البحر بلا سفينة   siape yang masok di dalam kubor dengan tidok ade bekalan, make same seperti teghjong di dalang laok takdok pelappong. ha ni kesiang.

Categories: Lampiran | 1 Comment

Blog at WordPress.com.